Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2068, 1677


Innholdsfortegnelse mappe 1

1677

(2)

Regnskap

1677

(3)

Inntektsvedlegg, Nedre Telemark

A Jordebok

1677

(20)

B Leilendingsskatt

1677

(47)

C Odelsskatt

1677

(81)

D Tiende

1677

(100)

E Krigsstyr

1677

(115)

F Rytterskatt

1677

(118)

G Proviantskatt

1677

(137)

H Høy- og kornskatt

1677

(172)

Utgiftsvedlegg, Nedre Telemark

Nr. 1-7

1677

(209)

Q Krigsjordebok

1677

(226)