Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2070, 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1678

(2)

Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

BB Jordebok

1678

(3)

CC Leilendingsskatt

1678

(31)

DD Odelsskatt

1678

(125)

EE Rosstjeneste

1678

(165)