Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2072, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(2)

Inntektsvedlegg, Nedre Telemark

LL Jordebok

1679

(5)

MM Leilendingsskatt

1679

(33)

NN Odelsskatt

1679

(85)

OO Rosstjeneste

1679

(107)

PP Proviantskatt

1679

(138)

QQ Korn- og høyskatt

1679

(176)

RR Krigsstyr

1679

(218)

SS Tiende

1679

(220)

TT Familieskatt

1679

(243)

Ang. familielandehjelpen i N. Telemark og Bamble

1679

(246)

Utgiftsvedlegg, Nedre Telemark

Nr. 1-11, 13

1679

(251)

BBB Krigsjordebok

1679

(276)