Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2073, 1679


Innholdsfortegnelse mappe 1

1679

(2)

Inntektsvedlegg, Øvre Telemark

UU Jordebok

1679

(3)

XX Leilendingsskatt

1679

(30)

YY Odelsskatt

1679

(135)

ZZ Rosstjeneste

1679

(168)