Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2075, 1680 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(2)

Regnskap

1680-1684

(3)

1680

(4)

1681

(9)

1682

(12)

1683

(14)

1684

(17)

J. Schnells restanser

1684

(23)

Tabellarisk ekstrakt

1677-1679

(33)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, Øvre Telemark

1680

(34)

B Jordebok, Nedre Telemark

1680

(64)

C Leilendingsskatt, Øvre Telemark

1680

(94)

D Leilendingsskatt, Nedre Telemark

1680

(180)

E Proviantskatt, Nedre Telemark

1680

(222)