Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2077, 1680 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1681

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, Øvre Telemark

1681

(3)

B Jordebok, Nedre Telemark

1681

(33)

C Leilendingsskatt, Nedre Telemark

1681

(62)

D Leilendingsskatt, Øvre Telemark

1681

(103)

E Odelsskatt, Øvre Telemark

1681

(188)

F Odelsskatt, Nedre Telemark

1681

(222)

G Legdspenger, Nedre Telemark

1681

(245)

H Legdspenger, Øvre Telemark

1681

(256)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(278)