Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2078, 1680 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682

(2)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, Øvre Telemark

1682

(3)

B Jordebok, Nedre Telemark

1682

(32)

C Sikt og sakefall, Nedre Telemark

1682

(48)

D Sikt og sakefall, Øvre Telemark

1682

(57)

E Matrikkel, Øvre Telemark

1682

(64)

F Matrikkel, Nedre Telemark

1682

(151)

G Odelsskatt

1682

(194)

H Strandsitterskatt

1682

(248)

I Konsumpsjon og folkeskatt, Nedre Telemark

1682

(250)

K Konsumpsjon og folkeskatt, Øvre Telemark

1682

(269)

L Matrikkel, kirkegods

1682

(294)