Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2081, 1680 - 1684


Innholdsfortegnelse mappe 1

1684

(2)

Regnskap

M

1684

(3)

Inntektsvedlegg

A Jordebok, Øvre Telemark

1684

(17)

B Jordebok, Nedre Telemark

1684

(46)

C Sikt og sakefall

1684

(62)

D Matrikkel

1684

(70)

E Legdspenger, Øvre Telemark

1684

(100)

F Legdspenger, Nedre Telemark

1684

(122)

G Strandsitterskatt

1684

(133)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(134)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1684

(169)

Inntektsvedlegg

K Matrikkel, kirkegods

1684

(170)

L Kopp- og kvegskatt

1684

(182)

Korntienden

1684

(222)

Antegnelser

1677-1684

(240)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1680-1684

(343)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-42

1680-1684

(344)