Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2085, 1686


Innholdsfortegnelse mappe 1

1686

(2)

Antegnelser

1680-1686

(3)