Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2087, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1688

(2)

Inntektsvedlegg

M-N Taksasjonsforretninger

1688

(3)

O Sikt og sakefall

1688

(10)

P-S Skyldsettingsforretninger

1688

(22)

T Kontribusjonene, Øvre Telemark

1688

(30)

U Kontribusjonene, Nedre Telemark

1688

(181)

V Odelsskatt

1688

(256)

W Korntiende

1688

(317)

X Strandsitterskatt etc.

1688

(329)

Y Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(332)

Z Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1688

(368)

Æ

1688

(409)