Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark fogderi, Fogderegnskap 2088, 1687 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1689

(2)

Inntektsvedlegg

AA Sikt og sakefall

1689

(3)

AB Bykselseddel

1689

(13)

BB Korntiende

1689

(15)

CC Strandsittersskatt etc.

1689

(27)

DD Sagskatt

1689

(31)

EE Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(47)

FF Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1689

(69)

GG-MM Besiktigelse og auksjon over beslaglagt jord

1689

(81)

Restanser

Jørgen Schnel

1689

(95)

Regnskap

Christian Førstis antegnelsesposter etc.

1689

(116)

Antegnelser

1687-1689

(175)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1687-1689

(225)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-6, 8-25 + u. nr.

1687-1689

(226)