Skannet arkivmateriale

Øvre og Nedre Telemark og Bamble fogderi, Fogderegnskap 2093, 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1695

(3)

Regnskap og likvidasjon

1695

(5)

Likvidasjon over kontribusjonen

1695

(26)

Vedlegg, Øvre og Nedre Telemark

Nr. 1 Jordebokens rettighet

1695

(37)

Nr. 2 Korntiende

1695

(39)

Nr. 3 Sikt og sakefall

1695

(51)

Nr. 4-5 Matrikkel

1695

(59)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(288)

Vedlegg, Øvre og Nedre Telemark

Nr. 6 Odelsskatt

1695

(289)

Nr. 7 Rosstjeneste

1695

(291)

Nr. 8 Kverner

1695

(293)

Nr. 9 Strandsitter- og husmannsskatt

1695

(295)

Nr. 10 Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(298)

Nr. 11 Presteskatt

1695

(334)

Vedlegg, Bamble

Nr. 12 Krongods

1695

(336)

Nr. 13 Korntiende

1695

(338)

Nr. 14 Sikt og sakefall

1695

(347)

Nr. 14B-15 Matrikkel

1695

(353)

Nr. 16 Tingsvitne

1695

(443)

Nr. 17 Sagmesterskatt

1695

(446)

Nr. 18 Strandsitter- og husmannsskatt

1695

(448)

Nr. 19 Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(453)

Nr. 20 Presteskatt

1695

(471)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1695

(473)

Utgiftsvedlegg

21-30

1695

(474)

31 Kirkenes og prestebolenes gods, etc., Øvre og N

1695

(495)

32-36

1695

(523)

37 Kirkenes og prestebolenes gods, etc., Bamble

1695

(536)

38-39

1695

(547)