Skannet arkivmateriale

Nedre Telemark og Bamble fogderi, Ekstraskatt 2239, 1762 - 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(6)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Solum med Porsgrunn og Mælum

(20)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Holla

(43)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

(81)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Sauherad

(115)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Heddal

(161)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Drangedal med Tørdal

(181)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Sannidal

(210)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Bamble og Langesund

(241)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Eidanger

(266)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Eidanger med Brevik og østre Porsgrunn

(267)

Vedlegg 1-38: Manntall og til- og avgang

Gjerpen

(300)

Vedlegg 39-50: Attester og kvitteringer

(339)

To dokumenter uten nummer

(363)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(366)

Vedlegg 1-168: Månedlige beregninger med attester

(372)

Vedlegg 169-170: Endringer

(761)

Vedlegg 171: Utkommanderte matroser

(766)

Vedlegg 172-182: Attester og kvitteringer

(769)