Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2298, 1667 - 1669


Innholdsfortegnelse mappe 1

1667-1669

(1)

Inntektsvedlegg

Arbeids- og brendevedspenger

1667

(2)

Vedlegg til regnskapet

Nr. 1-16

1667

(18)

Inntektsvedlegg

Tiendemanntall

1668

(44)

Prinsessestyr

1668

(62)

Prinsessestyr

1664-1668

(80)

Arbeids- og brendevedspenger

1668

(86)

Vedlegg til regnskapet

Nr. 1-5

1668

(104)

Inntektsvedlegg

Prinsessestyr

1669

(114)

Skatte-ekstrakt

1669

(132)

Arbeids- og brendevedspenger

1669

(135)