Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2300, 1672 - 1674


Innholdsfortegnelse mappe 1

1672

(1)

Regnskap

A

1672

(2)

Inntektsvedlegg

B Jordebok over den visse inntekt

1672

(8)

C Skattemanntall

1672

(44)

D Odelsskatt

1672

(73)

Utgiftsvedlegg

Restanseliste

1673

(98)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1673

(123)

Regnskap

A

1673

(124)

Inntektsvedlegg

B Jordebok over den visse inntekt

1673

(134)

C Skattemanntall

1673

(171)

D Odelsskatt

1673

(198)

Utgiftsvedlegg

Restanseliste

1673

(219)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1674

(236)

Regnskap

A

1674

(237)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1674

(245)

C Skattemanntall

1674

(281)

D Odelsskatt

1674

(309)

E Kobberskatt

1674

(334)

F Proviantskatt

1674

(399)

Utgiftsvedlegg

G Restanseliste

1674

(417)

Nr. 1-4

1674

(429)