Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2302, 1677 - 1678


Innholdsfortegnelse mappe 1

1677

(1)

Regnskap

A

1677

(2)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1677

(29)

C Tiendemanntall

1677

(60)

D Korntienden

1677

(78)

D Høyskatt

1677

(93)

E Skattemanntall

1677

(108)

F Odelsskatt

1677

(130)

G Familielandehjelp

1677

(149)

H Proviantskatt

1677

(154)

I Krigsstyr

1677

(170)

Utgiftsvedlegg

Restanseliste

1677

(175)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1678

(188)

Regnskap

A

1678

(189)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1678

(201)

C Tiendemanntall

1678

(232)

D Korn- og høyskatt

1678

(250)

E Skattemanntall

1678

(265)

F Odelsskatt

1678

(288)

G Familielandehjelp

1678

(309)

H Proviantskatt

1678

(313)

I Krigsstyr

1678

(329)

Utgiftsvedlegg

Restanseliste

1678

(333)