Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2304, 1680 - 1682


Innholdsfortegnelse mappe 1

1680

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1680

(2)

BC Sikt og sakefall

1680

(33)

C Tiendemanntall

1680

(39)

C Skattemanntall

1680

(57)

D Proviantskatt

1680

(83)

E Odelsskatt

1680

(100)

G Prinsessestyr

1680

(129)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1681

(147)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1681

(148)

A Jordebok, krongods

1681

(179)

B Sikt og sakefall, ekstrakt

1680-1682

(182)

C Tiendemanntall

1681

(192)

D Skattemanntall

1681

(210)

EF Odelsskatt

1681

(239)

F Proviantskatt

1681

(268)

H-G Konsumpsjon og folkeskatt

1681

(285)

I Kopulasjonspenger

1681

(297)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1682

(299)

Inntektsvedlegg

K Sikt og sakefall

1682

(300)

L Odelsskatt

1682

(305)

M Kvernskatt

1682

(336)

N Husmanns-, strandsitter og håndverkerskatt

1682

(338)

O Drengeskatt

1682

(344)

P Sagmesterskatt

1682

(347)

Q Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(351)

R Jordebok, offisersgårder, kirkegods

1682

(397)

Jordebok, krongods og sager i allmenningene

1682

(401)

Kopulasjonspenger

1682

(404)

Førstebyksel og tredjeårstake

1682

(406)

Laksetiende

1682

(408)