Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2305, 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1683

(1)

Inntektsvedlegg

I Jordebok

1683

(2)

S Førstebyksel og tredjeårstake

1683

(57)

T Sikt og sakefall

1683

(61)

U Kvernskatt

1683

(81)

V Odelsskatt

1683

(86)

W Sagmesterskatt

1683

(119)

X Husmanns-, strandsitter- og håndverkerskatt

1683

(123)

Y Drengeskatt

1683

(129)

Z Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(133)

Z Kopulasjonspenger

1683

(223)

Æ Kopp- og kvegskatt

1683

(225)

Ø Krigsskatt

1683

(286)

Jordebok, krongods og sager i allmenningene

1683

(294)

Jordebok, krongods og prestejordsgods

1683

(298)

Husmanns-, strandsitter- og håndverkerskatt

1683

(306)

Laksetiende

1683

(312)

Vedlegg til regnskapet

Nr. 1-4

1683

(317)