Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2309, 1684 - 1689


Innholdsfortegnelse mappe 1

1687

(1)

Inntektsvedlegg

AA Jordebok, krongods

1687

(2)

BB Ang. sag

1687

(10)

CC Laksetiende

1687

(13)

DD Bykselavgifter

1687

(15)

EE Sikt og sakefall

1687

(17)

FF Kompanirulle

1687

(30)

GG Odelsskatt

1687

(49)

HH Ang. en strandet finnfisk

1687

(89)

II Kvernskatt

1687

(93)

KK Sagmesterskatt

1687

(95)

MM Drengeskatt

1687

(101)

NN Konsumpsjon og folkeskatt

1687

(103)

OO Geistlig landehjelp

1687

(132)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1688

(136)

Inntektsvedlegg

OO Jordebok, krongods

1688

(137)

PP Bykselavgifter

1688

(147)

QQ Sikt og sakefall

1688

(149)

RR Odelsskatt

1688

(160)

SS Kompanirulle

1688

(200)

TT Kvernskatt

1688

(225)

UU Sagmesterskatt

1688

(227)

WW Drengeskatt

1688

(231)

XX Konsumpsjon og folkeskatt

1688

(233)

Æ Geistlig landehjelp

1688

(258)

YY Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1688

(260)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1689

(282)

Inntektsvedlegg

AAA Bykselavgifter

1689

(283)

BBB Sikt og sakefall

1689

(286)

CCC Odelsskatt

1689

(291)

DDD Kvernskatt

1689

(327)

EEE Kverntaksering

1689

(329)

FFF Sagmesterskatt

1689

(334)

HHH Drengeskatt

1689

(339)

III Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(341)

KKK Kopp-, kveg- og ildstedsskatt

1689

(364)

LLL Geistlig landehjelp

1689

(386)