Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2311, 1690 - 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(1)

Inntektsvedlegg

Ang. artillerihester

1677

(2)

Q Jordebok (kron-, kirke- og prestegods)

1691

(4)

R Bykselavgifter

1691

(12)

S Laksetiende

1691

(14)

T Sikt og sakefall

1691

(16)

U Odelsskatt

1691

(20)

V Legdsrulle

1691

(81)

W Sagmesterskatt

1691

(91)

X Kvernskatt

1691

(93)

Y Husmanns-, strandsitter- og håndverkerskatt

1691

(95)

Z Drengeskatt

1691

(99)

Æ Konsumpsjon og folkeskatt

1691

(101)

Ø Kopulasjonspenger

1691

(122)

AA Kopp- og ildstedsskatt

1691

(124)

BB Landehjelp

1691

(142)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(146)

Inntektsvedlegg

CC Jordebok, kron-, kirke- og prestegods

1692

(147)

DD Bykselavgifter

1692

(154)

EE Laksetiende

1692

(156)

FF Sikt og sakefall

1692

(158)

GG Odelsskatt

1692

(161)

HH Legdsrulle

1692

(215)

II Sagmesterskatt

1692

(226)

KK Kvernskatt

1692

(228)

LL Husmanns-, strandsitter- og håndverkerskatt

1692

(230)

MM Drengeskatt

1692

(233)

NN Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(235)

OO Kopulasjonspenger

1692

(252)

PP Kopp- og ildstedsskatt

1692

(254)

QQ Geistlig landehjelp

1692

(272)

Vedlegg til regnskapet

Nr. 1-15

1692

(274)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1690-1692

(323)

Antegnelser

1690-1692

(324)

Vedlegg nr. 1-17

1690-1692

(363)