Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Fogderegnskap 2312, 1693 - 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap og likvidasjon

1693

(3)

Vedlegg

A Jordebok, krongods, kirke- og prestegods

1693

(12)

B Laksetiende

1693

(19)

C Sikt og sakefall

1693

(22)

D Sagmesterskatt

1693

(27)

E Kvernskatt

1693

(30)

F Husmanns-, strandsitter og håndverkerskatt

1693

(33)

G Drengeskatt

1693

(38)

H Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(41)

I Kopulasjonspenger

1693

(60)

K Landehjelp

1693

(63)

L Odelsskatt

1693

(66)

Førstebyksel og tredjeårstake

1693

(108)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(110)

Regnskap og likvidasjon

1694

(111)

Vedlegg

A Jordebok

1694

(122)

B Førstebyksel opg tredjeårstake

1694

(130)

C Laksetiende

1694

(133)

D Sikt og sakefall

1694

(136)

E Sagmesterskatt

1694

(142)

F Kvernskatt

1694

(145)

G Husmann-, strandsitter- og håndverkerskatt

1694

(148)

H Drengeskatt

1694

(153)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(156)

K Landehjelp

1694

(180)

L RKs brev om pensjon til borgemester Bülches enke

1694

(183)

M Odelsskatt

1694

(185)

N-O Soldatkjolepenger

1694

(218)

P Kopi av kgl. skjøte på jordegods til stattholder

16920220

(222)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1695

(225)

Regnskap og likvidasjon

1695

(226)

Vedlegg

A Jordebok

1695

(235)

B Førstebyksel

1695

(243)

C Laksetiende

1695

(246)

D Sikt og sakefall

1695

(249)

E Sagmesterskatt

1695

(254)

F Kvernskatt

1695

(257)

G Husmanns-, strandsitter- og håndverkerskatt

1695

(260)

H Drengeskatt

1695

(265)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(268)

K Landehjelp

1695

(286)

L-M Tingsvitne

1695

(289)

N Odelsskatt

1695

(293)

O Skyssferdspenger

1695

(329)