Skannet arkivmateriale

Nedenes fogderi, Ekstraskatt 2424, 1762 - 1767


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap, summarisk ekstrakt og fogdens følgebrev

(5)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntallene

(13)

Vedlegg 2: Summarisk ekstrakt av til- og avgang

(15)

Vedlegg 3-4: Kvitteringer

(18)

1763

Regnskap, fogdens følgebrev og summarisk ekstrakt

(22)

Vedl. 1-4: Kvartalsvise ekstr. av til- og avgang

(32)

Vedlegg 5-17: Kvitteringer

(41)

4 vedl. med bilag: Kvartalsv. ekstr., til- og avg.

(68)

1764

Regnskap

(87)

Vedlegg 1-6: Ekstr. av manntall og til- og avgang

(91)

Vedlegg 7-16: Kvitteringer

(107)

1765

Regnskap og summarisk ekstrakt for 1764 og 1765

(127)

Vedl. 1-4: Kvartalsvise ekstr. av til- og avgang

(135)

1766

Regnskap

(143)

Vedl. 1-4: Kvartalsvise ekstr. av til- og avgang

(149)

Vedlegg 5: Vedrørende restanser

(157)

Vedlegg 6: Manntall, Eide

(162)

Vedlegg 7-53: Til- og avgangslister

(170)

Vedl. 54: Manntall, Søndeled, med Eikeland jernv.

(268)

Vedlegg 55: Manntall, Landvik

(282)

Vedlegg 56: Manntall, Birkenes

(297)

Vedlegg 57: Til- og avgangsliste, Øyestad

(316)

1767

Regnskap

(322)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(326)

Vedl. 2-5: Kvartalsvise ekstr. av til- og avgang

(328)

Vedlegg 6: Manntall, Søndeled

(336)

Vedlegg 7: Manntall, Birkenes

(350)

Vedlegg 8: Manntall, Holt

(361)

Vedlegg 9-55: Til- og avgangslister

(386)

Vedlegg 56: Manntall, Søndeled, 1768

(491)

Vedlegg 57: Manntall, Birkenes, 1768

(504)