Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2432, 1669 - 1670


Innholdsfortegnelse mappe 1

1669

(1)

Prinsessestyr

Regnskap

1664-1668

(2)

Antegnelser

1664-1668

(14)

1669

(19)

Regnskap

A

1669

(36)

Ekstraktregnskap av skattene

A

1669

(40)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1669

(50)

B 6-dalers-, rytter-, husmanns- og håndverkerskatt

1669

(54)

C Odelsskatt

1669

(72)

D Smørskatt

1669

(87)

E Skysskatt

1669

(102)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1670

(117)

Regnskap

A

1670

(119)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1670

(135)

B Tiende

1670

(139)

C 6-dalers-, rytter-, husmanns- og håndverkerskatt

1670

(157)

D Skysskatt

1670

(174)

E Odelsskatt

1670

(189)

Prinsessestyr

1670

(203)