Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2438, 1682 - 1683


Innholdsfortegnelse mappe 1

1682

(1)

Regnskap

1682

(2)

Inntektsvedlegg

A Odelsskatt

1682

(7)

B Jordebok

1682

(37)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1682

(41)

D Sikt og sakefall

1682

(52)

E Rosstjeneste

1682

(57)

F Skattemanntall og proviantskatt, leding etc

1682

(77)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1-4

1682

(152)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1683

(160)

Regnskap

1683

(161)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1683

(166)

B Skattematrikkel

1683

(169)

C Sikt og sakefall

1683

(276)

D Odelsskatt

1683

(279)

E Kopp- og kvegskatt

1683

(326)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(337)

G Rosstjeneste

1683

(342)

H Krigshjelp

1683

(371)