Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2443, 1691 - 1692


Innholdsfortegnelse mappe 1

1691

(1)

Regnskap

1691-1692

(2)

1691

(3)

1692

(7)

X Regnskap

1691

(10)

Inntektsvedlegg

U Jordebok: Landskyld til kronen og benef. gods

1691

(17)

V Sakefallsbøter med vedlegg nr. 1-3

1691

(27)

W Legdsrulle

1691

(35)

Y Sagmesterskatt

1691

(51)

Z Drengeskatt

1691

(53)

Æ Konsumpsjons- og folkeskatt med vedlegg

1691

(55)

Ø Kopulasjonspenger

1691

(66)

AA Kopp- og ildstedsskatt

1691

(68)

BB Geistlig landehjelp

1691

(70)

Utgiftsvedlegg

1691

1691

(73)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1692

(113)

Regnskap (2 eks.)

1692

(114)

Inntektsvedlegg

CC Jordebok

1692

(129)

DD Sikt og sakefall

1692

(139)

EE Sagmesterskatt

1692

(145)

FF Drengeskatt

1692

(147)

GG Konsumpsjon og folkeskatt

1692

(149)

HH Kopp- og ildstedsskatt

1692

(157)

II Geistlig landehjelp

1692

(159)

Utgiftsvedlegg

Nr. 23-27

1692

(161)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1689-1692

(197)

Antegnelser

1689-1692

(198)