Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Fogderegnskap 2444, 1693 - 1696


Innholdsfortegnelse mappe 1

1693

(2)

Regnskap

1693

(3)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1693

(11)

B Sikt og sakefall

1693

(22)

C Kopi av lagmannsdom

1693

(27)

D Ang. tyveri

1693

(30)

E Sagmesterskatt

1693

(32)

F Drengeskatt

1693

(35)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(38)

H Landehjelp

1693

(46)

Utgiftsvedlegg

1693

(49)

Nr. 1 Offisersgårder

1693

(50)

Nr. 2

1693

(53)

Nr. 3 Odelsskatt

1693

(55)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1694

(82)

Regnskap

1694

(83)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1694

(97)

B Sikt og sakefall

1694

(108)

C Sagmesterskatt

1694

(110)

D Drengeskatt

1694

(113)

E Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(116)

F Landehjelp

1694

(124)

Utgiftsvedlegg

1694

(127)

Nr. 1 Offisersgårder

1694

(128)

Nr. 2

1694

(131)

Nr. 3 Odelsskatt

1694

(133)

Nr. 4-14

1694

(162)

Innholdsfortegnelse mappe 3

1695

(200)

Regnskap

1695

(201)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1695

(213)

B Sagmesterskatt

1695

(223)

C Drengeskatt

1695

(226)

D-E Sikt og sakefall

1695

(229)

F Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(233)

G Landehjelp

1695

(241)

Soldatkjolepenger

1695

(244)

Utgiftsvedlegg

1695

(245)

Nr. 1 Offisersgårder

1695

(246)

Nr. 2

1695

(249)

Nr. 3 Odelsskatt

1695

(251)

Nr. 4-5

1695

(282)

Innholdsfortegnelse mappe 4

1696

(295)

Regnskap

1696

(296)

Likvidasjon

1696

(300)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1696

(304)

B Sagmesterskatt

1696

(315)

C Drengeskatt

1696

(318)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1696

(321)

E Landehjelp

1696

(329)

F Sikt og sakefall

1696

(332)

Utgiftsvedlegg

1696

(334)

Nr. 1 Offisersgårder

1696

(335)

Nr. 2-3

1696

(338)

Nr. 4 Odelsskatt

1696

(342)

Nr. 5

1696

(367)

Antegnelser

1694-1696

(369)