Skannet arkivmateriale

Råbyggelag fogderi, Ekstraskatt 2517, 1762 - 1763


Innholdsfortegnelse

(2)

1762

Regnskap, fogdens følgebrev og summarisk ekstrakt

(5)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

(29)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Bykle sogn

(30)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Valle sogn

(34)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Hylestad sogn

(47)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Austad sogn

(53)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Sandnes sogn

(59)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Bygland sogn

(63)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Årdal sogn

(70)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Åseral sogn

(75)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Hornnes sogn

(91)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Iveland sogn

(100)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Hægeland sogn i Oddernes prestegjeld

(111)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Herefoss sogn

(112)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Evje sogn

(119)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Vegusdal sogn

(128)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Mykland sogn i Åmli prestegjeld

(140)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Åmli sogn

(147)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Gjøvdal sogn

(159)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Tovdal sogn

(164)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Froland sogn

(166)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

Vegårshei sogn

(168)

Vedlegg 1: Hovedmanntall med fogdens følgebrev

(181)

Vedlegg 2: Summarisk ekstrakt av manntallene

(184)

Vedlegg 3-33: Til- og avgangslister

(190)

Vedlegg 34: Kvittering

(254)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(256)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av skattepliktige

(290)

Vedlegg 2-113: Til- og avgangslister

Valle prestegjeld

(293)

Vedlegg 2-113: Til- og avgangslister

Bygland prestegjeld

(318)

Vedlegg 2-113: Til- og avgangslister

Åseral sogn

(343)

Vedlegg 2-113: Til- og avgangslister

Evje prestegjeld

(368)

Vedlegg 2-113: Til- og avgangslister

Enkeltgårder i andre prestegjeld

(399)

Vedlegg 2-113: Til- og avgangslister

Herefoss sogn

(421)

Vedlegg 2-113: Til- og avgangslister

Åmli prestegjeld

(447)

Vedlegg 2-113: Til- og avgangslister

Froland sogn

(484)

Vedlegg 2-113: Til- og avgangslister

Vegårshei sogn

(510)

Vedlegg 114-120: Attester

(544)

Vedlegg 121-124: Kvitteringer

(558)

Vedlegg 125: Summarisk ekstrakt av restanser

(566)

Kvartalsekstrakter april-desember med vedlegg

(568)

Annotasjoner i to eks., med vedlegg

(627)