Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2526, 1672


Regnskap

A Regnskap

1672

(1)

Inntektsvedlegg

B Jordebok

1672

(8)

C Skattemanntall

1672

(96)

D Odelsskatt

1672

(128)

Utgiftsvedlegg

1-4

1672

(149)

Regnskap

Prinsessestyr

1664-1671

(155)

Vedlegg

Prinsessestyr

1664-1671

(162)

Antegnelser

1666-1672

(183)

Regnskap

Ekstrakter

1666-1672

(226)