Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2532, 1683


Regnskap

1683

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1683

(7)

A Sikt og sakefall

1683

(49)

B Odelsskatt

1683

(60)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(77)

D Kopp- og kvegskatt

1683

(100)

E Krigshjelp

1683

(126)

F Rosstjeneste

1683

(133)

G Falkefangts

1683

(169)

Utgiftsvedlegg

1-6

1683

(171)

Antegnelser

Antegnelser

1678-1683

(191)

Vedlegg til antegnelser

1678-1683

(256)