Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2533, 1684 - 1685


Regnskap

1684

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1684

(11)

B Sakefall

1684

(54)

C Odelsskatt

1684

(61)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(78)

E Rosstjeneste

1684

(94)

F Kopp- og kvegskatt

1684

(129)

G Presteskatt

1684

(142)

Utgiftsvedlegg

1-6

1684

(145)

Regnskap

1685

(155)

Inntektsvedlegg

A Ekstrakt av jordebok og skattemanntall

1685

(162)

B Sakefall

1685

(177)

C Odelsskatt

1685

(186)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(199)

Utgiftsvedlegg

1-9

1685

(216)

Antegnelser

Antegnelser

1684-1685

(228)

Dokumenter til antegnelser

1684

(241)