Skannet arkivmateriale

Lista fogderi, Fogderegnskap 2535, 1686 - 1689


Inntektsvedlegg

A Jordebok og skattemanntall

1689

(1)

B Sakefall

1689

(11)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1689

(16)

D Kopp- og ildstedskatt

1689

(21)

Utgiftsvedlegg

Omslag

1686-1689

(36)

1686 nr. 1-9

1686-1689

(37)

1686 nr. 1

1686-1689

(46)

1689 nr. 2-3

1686-1689

(47)

1689 nr. 4 Selveiere

1686-1689

(56)

1689 nr. 5-19

1686-1689

(76)

1689 nr. 20 Rulle over marinerlegdene

1686-1689

(91)

1689 nr. 21-24

1686-1689

(101)

Antegnelser

Antegnelser

1686-1689

(115)

Vedlegg til antegnelser

1686-1689

(159)

1686-1689

(205)