Skannet arkivmateriale

Mandal fogderi, Fogderegnskap 2537, 1664 - 1666


Regnskap

A Regnskap

1664

(1)

Inntektsvedlegg

B Skattemanntall

1664

(11)

C Skyssferdsskatt

1664

(50)

Utgiftsvedlegg

1-6, 9-13, 15-16. 18-24

1664

(65)

Antegnelser

1664

(84)

Regnskap

A Regnskap

1665

(92)

Inntektsvedlegg

B Skattemanntall

1665

(106)

C Skyssferdskatt

1665

(146)

D Prinsessestyr

1665

(162)

Utgiftsvedlegg

1, 5-11, 13

1665

(178)

Antegnelser

1665

(190)

Regnskap

A Kontribusjonsregnskap

1666

(197)

Inntektsvedlegg

B Kontribusjonsmanntall

1666

(209)

C Skyssferdskatt

1666

(243)

D Prinsessestyr

1666

(259)

Jordebok

1666

(275)

Utgiftsvedlegg

1, 5-35

1666

(299)