Skannet arkivmateriale

Mandal fogderi, Fogderegnskap 2544, 1692 - 1693


Regnskap

Ekstraktregnskap

1692

(1)

Inntektsvedlegg

A Jordebok

1692

(11)

B Sikt og sakefall

1692

(38)

C Husmenn, drenger, sager, kverner

1692

(40)

D Selveiergods

1692

(47)

Vedlegg

E Festningen

1692

(60)

1692

(62)

Antegnelser

1688-1692

(92)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1693

(184)

Inntektsvedlegg

A Matrikkel og jordebok

1693

(193)

B Sikt og sakefall

1693

(208)

C Husmenn, strandsittere, drenger, sager, kverner

1693

(210)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1693

(216)

Vedlegg

E-F

1693

(225)

Inntektsvedlegg

G Odelsmanntall

1693

(227)

Vedlegg

1693

(261)

Antegnelser

1693

(266)