Skannet arkivmateriale

Lista og Mandal fogderi, Fogderegnskap 2545, 1694 - 1695


Innholdsfortegnelse mappe 1

1694

(3)

Regnskap og likvidasjon

1694

(4)

Ekstrakt av regnskapene

1693-1695

(24)

Inntektsvedlegg, Lista

A Ang. antegnelser til regnskapet

1692

(35)

B Jordebok

1694

(37)

C Sikt og sakefall

1694

(44)

D-F

1694

(50)

G Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(64)

Inntektsvedlegg, Mandal

H Jordebok

1694

(79)

I Sikt og sakefall

1694

(94)

K Tingsvitne

1694

(97)

L Konsumpsjon og folkeskatt

1694

(101)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Benefisert og annet gods fritatt for odelssk

1694

(114)

Nr. 2-5

1694

(138)

Nr. 6 Odelsskatt

1694

(152)

Nr. 7-12

1694

(176)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1695

(197)

Regnskap og likvidasjon

1695

(198)

Inntektsvedlegg, Lista

A Jordebok

1695

(215)

B Sikt og sakefall

1695

(222)

C Husmannsskatt

1695

(225)

D Konsumpsjon og folkeskatten

1695

(228)

Inntektsvedlegg, Mandal

E Jordebok

1695

(245)

F Sikt og sakefall

1695

(251)

G Ekstrakt, skiftebrev

1695

(254)

H Husmanns- og kvernskatt

1695

(257)

I Konsumpsjon og folkeskatt

1695

(260)

Utgiftsvedlegg

Nr. 1 Gods fritatt for odelsskatt, Lista

1695

(274)

Nr. 2-3 Tingsvitner om brann, Lista

1695

(298)

Nr. 4-5B

1695

(304)

Nr. 6 Odelsskatt, Mandal

1695

(310)

Nr. 7 Tingsvitne om brann, Mandal

1695

(333)

Nr. 8-14 Vedr. rettssaken mot Signe Bjørnsdtr. og

1695

(335)

Nr. 15-17

1695

(363)

Antegnelser

Mandal fra 1694

1693-1695

(374)