Skannet arkivmateriale

Mandal fogderi, Ekstraskatt 2704, 1762 - 1768


Innholdsfortegnelse

(2)

1762 - september 1763

Regnskap og to summariske ekstrakter

(4)

Vedlegg 1: Ekstrakt av manntallene og oppebørselen

(18)

Vedlegg 2: Hovedmanntall

Holum, Halse m/Mandal og Harkmark

(23)

Vedlegg 2: Hovedmanntall

Øyslebø og Laudal

(77)

Vedlegg 3: Kvitteringer

(104)

Oktober 1763 - 1765

Regnskap i tre eksemplarer og summarisk ekstrakt

(126)

Vedl. 1: Summ. ekstrakt av manntallene, okt. 1763

(161)

Vedlegg 2-3: Kvitteringer

(164)

Til- og avgangslister (fem legg)

(168)

1766 - september 1767

Regnskap og summarisk ekstrakt

(209)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av manntallene

(223)

Vedlegg 2-4: Kvitteringer

(226)

Annotasjoner

(232)

Vedlegg A til annotasjonene med til- og avgangsl.

(235)

Oktober 1767 - september 1768

Regnskap med fogdens følgebrev

(285)

Vedlegg 1-5b: Kvitteringer

(290)

To restanselister

(302)

Forhøyelses ekstraskatt med bilag 1-10

(333)

Antegnelser med vedlegg 1-11 og underbilag

(370)

Antegnelser med vedlegg 1-11 og underbilag

Restanser

(410)

Ett legg med 15 dokumenter vedrørende regnskapet

(458)