Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2711, 1668 - 1670


Regnskap

A Ekstraktregnskap

1668-1670

(1)

Inntektsvedlegg

B Leidang og landskyld

1668

(12)

C Korntiende

1668

(38)

D Landskatt

1668

(49)

E Fordringsskapsskatt

1668

(81)

F Rytterskatt

1668

(111)

G Odelsskatt

1668

(140)

H Leidang og landskyld

1669

(181)

I Korntiende

1669

(207)

K Landskatt

1669

(218)

L Fordringsskapsskatt

1669

(250)

M Rytterskatt

1669

(281)

N Odelsskatt

1669

(310)

O Uvisse inntekter

1668

(342)

P Uvisse inntekter

1669

(353)

Q Smørskatt

1669

(361)

T Smørskatt

1668

(392)

Utgiftsvedlegg

1668

(419)