Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2712, 1670 - 1671


Regnskap

A Ekstraktregnskap

1670

(1)

Inntektsvedlegg

B Landskatt

1670

(8)

C Fordringsskapsskatt

1670

(44)

D Rytterskatt

1670

(80)

E Odelsskatt

1670

(115)

F Leidang og landskyld

1670

(151)

G Korntiende

1670

(179)

H Uvisse inntekter

1670

(189)

Prinsessestyr

1670

(195)

Utgiftsvedlegg

1-13

1670

(225)