Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2714, 1673 - 1674


Regnskap

A Ekstraktregnskap

1673

(1)

Inntektsvedlegg

B Skattemanntall

1673

(7)

C Leidang og landskyld

1673

(43)

D Odelsskatt

1673

(70)

E Tiende

1673

(102)

F Uviss inntekt

1673

(114)

Vedlegg

1673

(119)

1670-1673

(128)

Antegnelser

1672-1673

(141)

Vedlegg

Skatterestanser

1670-1673

(150)

1670-1673

(161)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1674

(193)

Inntektsvedlegg

B Proviantskatt

1674

(220)

C Leilendingskatt

1674

(261)

D Leidang

1674

(320)

E Kobberskatt

1674

(356)

F Odelsskatt

1674

(400)

Vedlegg

1674

(420)

Regnskap

1674

(444)