Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2717, 1677


Regnskap

Ekstraktregnskap

1677

(1)

Inntektsvedlegg

A Leilendingskatt

1677

(28)

B Odelsskatt

1677

(59)

C Sakefall

1677

(97)

D Artillerihestskatt

1677

(105)

E Rytterholdspenger

1677

(137)

F Familieskatt

1677

(186)

G Leidang

1677

(192)

H Kornskatt

1677

(228)

I Kirkens tiende

1677

(261)

K Proviantskatt

1677

(277)

Utgiftsvedlegg

1-16

1677

(315)