Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2718, 1678


Regnskap

Ekstraktregnskap

1678

(1)

Inntektsvedlegg

A Leilendingskatt

1678

(17)

B Odelsskatt

1678

(48)

C Rytterholdsskatt

1678

(85)

D Familielandehjelp

1678

(132)

E Hesteskatt

1678

(137)

F Kornskatt

1678

(169)

G Proviantskatt

1678

(204)

H Leidang

1678

(239)

I Kronens tiende

1678

(275)

Utgiftsvedlegg

1-26

1678

(288)