Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2719, 1679


Inntektsvedlegg

A leilendingskatt

1679

(1)

B Odelsskatt

1679

(34)

C Hesteskatt

1679

(71)

D Rytterholdsskatt

1679

(105)

E Halv høy- og kornskatt

1679

(153)

F Proviantskatt

1679

(191)

G Leidang

1679

(229)

H Kronens tiende

1679

(261)

I Jordebok

1679

(274)