Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2721, 1680


Inntektsvedlegg

KK Leilendingskatt

1680

(1)

LL Odelsskatt

1680

(36)

MM Prinsessestyr

1680

(75)

NN Proviantskatt

1680

(112)

OO Kjoleskatt

1680

(155)

PP Korntiende

1680

(181)

QQ Jordebok

1680

(194)

RR Sakefall

1680

(198)

SS Leidang

1680

(202)