Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2722, 1681


Inntektsvedlegg

1681

(1)

SS Leilendingskatt

1681

(11)

TT Odelsskatt

1681

(37)

UU Proviantskatt

1681

(77)

VV Kjolseskatt

1681

(108)

WW Kronens korntiende

1681

(134)

XX Sakefall

1681

(147)

YY Konsumpsjon, folke- og kopulasjonsskatt

1681

(152)

ZZ Leidang

1681

(163)