Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2724, 1682 - 1684


Inntektsvedlegg

B Konsumpsjon og folkeskatt

1683

(1)

C Kopp- og kvegskatt

1683

(28)

Sogneprestenes manntall (vedl. til C)

1683

(41)

D Krigshjelp

1684

(58)

B Sakefall

1684

(62)

B Sakefall, vedlegg

1684

(81)

C Odelsskatt

1684

(189)

D Konsumpsjon og folkeskatt

1684

(236)

E kopp- og kvegskatt

1684

(262)

F Prestenes landskatt

1684

(287)

Utgiftsvedlegg

1-20

1682-1684

(291)

Antegnelser

Antegnelser

1682-1684

(311)

Vedlegg til antegnelser

1682-1684

(313)