Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2725, 1685


Omslag

1685

(1)

Regnskap

Regnskap med restanser 1674-1684

1685

(2)

Inntektsvedlegg

A Odelsskatt

1685

(13)

B Rytterskatt

1685

(58)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1685

(92)

D Sakefall

1685

(113)

Utgiftsvedlegg

1685

(120)

Antegnelser

1685

(168)