Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Fogderegnskap 2726, 1686 - 1689


Regnskap

Ekstraktregnskap

1686

(1)

Inntektsvedlegg

A Odelsskatt

1686

(8)

B Rytterskatt

1686

(24)

C Konsumpsjon og folkeskatt

1686

(44)

D Kopp- og kvegskatt

1686

(62)

E Sakefall

1686

(84)

Utgiftsvedlegg

1-7

1686

(91)

Antegnelser

Antegnelser

1686

(99)

Vedlegg til antegnelser

1686

(104)

Vedlegg til antegnelser 1 Leidang

1686

(105)

Vedlegg til antegnelser 2-17

1686

(121)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1687

(136)

Inntektsvedlegg

B Odelsskatt

1687

(149)

C Rytterskatt

1687

(163)

D Konsumpsjon

1687

(183)

E Sakefall

1687

(197)

Vedlegg

1687

(205)

Antegnelser

1687

(219)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1688

(239)

Inntektsvedlegg

Omslag

1688

(245)

A Odelsskatt

1688

(246)

B Kopp- og ildstedskatt

1688

(260)

C Konsumpsjon

1688

(274)

D Geistliges defensjonsstyr

1688

(277)

E Sakefall

1688

(279)

F Voks

1688

(283)

Utgiftsvedlegg

1-10

1688

(286)

Antegnelser

1688

(299)

Regnskap

Ekstraktregnskap

1689

(320)

Inntektsvedlegg

Omslag

1689

(326)

A Odelsskatt

1689

(327)

B Kopp-og ildstedskatt

1689

(341)

C Konsumpsjon

1689

(355)

Annotasjon

Konsumpsjon, koppskatt

1689

(360)

Utgiftsvedlegg

1689

(362)

Antegnelser

1689

(366)