Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Ekstraskatt 2835, 1762 - 1764


Innholdsfortegnelse

(2)

Henvisning

Hovedmanntall i Realistisk ordnet avdeling

(5)

1762

Regnskap og summarisk ekstrakt

(6)

Vedlegg 1: Summarisk ekstrakt av hovedmanntall

(12)

Vedlegg 2: Til- og avgangsliste

(14)

Vedlegg 3: Kvittering

(23)

Hovedmanntall, Sogndal

(25)

1763

Regnskap og summarisk ekstrakt

(49)

Vedlegg 1-3: Terminekstrakter av regnskapet

(59)

Vedlegg 4: Annotasjoner

(68)

Vedlegg 5-8: Kvitteringer

(71)

Vedlegg 9-12: Kvartalsvise til- og avgangslister

(79)

Vedlegg 13-14: Kvitteringer

(135)

Ett vedlegg uten nummer

(139)

01.01.1764 - 31.08.1764

Regnskap og summarisk ekstrakt

(141)

Designasjon over vedleggene

(150)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

(152)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag A: Frue (Hetland) og Randaberg sogn

(155)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag B: Hovedmanntall for Håland prestegjeld

(178)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag C: Hovedmanntall for Høyland prestegjeld

(190)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag D: Hovedmanntall for Klepp prestegjeld

(213)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag E: Manntall for to gårder i Bjerkreim og Gan

(225)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag F: Hovedmanntall for Hå prestegjeld

(227)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag G: Hovedmanntall for Egersund prestegjeld

(250)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag H: Hovedmanntall for Lye prestegjeld

(269)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag J: Hovedmanntall for Helleland prestegjeld

(282)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag K: Hovedmanntall for Sokndal prestegjeld

(320)

Vedlegg 1: Summarisk hovedmanntall med bilag A-L

Bilag L: Manntall over den del av Tonstad sogn i B

(353)

Vedlegg 2: Formuende som betaler for fattige

(361)

Vedlegg 3: Til- og avgang, januar - mars

(368)

Vedlegg 4-5 og ett uten nr.: Restanseregistre

(385)

Vedlegg 6: Til- og avgang, april - august

(423)

Vedlegg 7-8

(437)

Antegnelser med vedlegg 1 - 2B

(441)