Skannet arkivmateriale

Jæren og Dalane fogderi, Ekstraskatt 2836, 1764 - 1766


Innholdsfortegnelse

(2)

01.09.1764 - 31.08.1766

Regnskap og summarisk ekstrakt

(5)

Fortegnelse over vedleggene

(13)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

(14)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag A: Frue (Hetland) og Randaberg sogn

(91)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag B: Håland prestegjeld

(115)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag C: Klepp prestegjeld, 2 dokumenter

(126)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag D: Høyland prestegjeld

(143)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag E: Strand pr.gj. under Jæren og Dalane f.

(161)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag F: Lye prestegjeld

(164)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag G: Hå prestegjeld

(172)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag H: Lund prestegjeld

(191)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag J: Manntall over del av Tonstad sogn i Bakke

(203)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag K: Helleland prestegjeld

(220)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag L: Egersund prestegjeld

(234)

Vedlegg 1-2: Hovedmanntall med bilag A-M

Bilag M: Sokndal prestegjeld

(243)

Vedlegg 3: Husmenn og innerster fritatt for skatt

(271)

Vedlegg 4-10: Kvitteringer

(286)

Vedlegg 11: Til- og avgang, med bilag A-L (C mgl)

(300)

Vedlegg 12: Til- og avgang av husmenn og innerster

(430)

Vedlegg 13-14

(435)