Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2842, 1665 - 1669


Innholdsfortegnelse mappe 1

1669

(1)

Inntektsvedlegg

U Gårde- og skattemanntall

1669

(3)

V Kronens landskyld, redegjerd og småtiende

1669

(127)

W Odelsskatt

1669

(131)

X Uvisse inntekter

1669

(160)

Y Smørskatt

1666

(168)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1665-1669

(212)

Inntektsvedlegg

Z Smørskatt

1667

(213)

Æ Smørskatt

1668

(255)

Ø Smørskatt

1669

(289)

Utgiftsvedlegg

1665-1669

(324)