Skannet arkivmateriale

Ryfylke fogderi, Fogderegnskap 2843, 1670 - 1671


Innholdsfortegnelse mappe 1

1670

(1)

Regnskap

A Ekstraktregnskap

1670

(3)

Inntektsvedlegg

B Jorde- og leidangsbok

1670

(11)

C Kronens korntiende

1670

(49)

D Gårde- og skattemanntall

1670

(57)

E Odelsskatt

1670

(176)

F Uvisse inntekter

1670

(200)

Innholdsfortegnelse mappe 2

1671

(209)

Regnskap

A Regnskap

1671

(210)

Inntektsvedlegg

Gårdsfortegnelse

1671

(216)

Kronens korntiende

1671

(308)

Odelsskatt

1671

(316)

Jorde- og leidangsbok

1671

(338)

Skattemanntall

1671

(382)

Smørskatt

1671

(434)

Prinsessestyr

1671

(467)

Utgiftsvedlegg

1671

(509)